Du er her. #1 - Foreningswebsite > Trekantområdets hjortelaug

Smidstrup Jagtforening og Trekantområdets hjortelaug

Smidstrup Sogns Jagtforening forsøger efter bedste evne at videregive diverse oplysninger fra Trekantområdets hjortelaug til foreningens medlemmer. 
Nedenfor findes en generel beskrivelse af formålet med hjortelauget samt de seneste observationer af dåvildt i lokalområdet.

 

"Trekantens Hjortelaug er etableret i 2010. Formålet var at deltage i forvaltningen af områdets værende hjortebestand og styrke denne i form af udsætninger, fredninger og korrekt beskydning. Endvidere udøve aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt.

 

Første start i processen var etableringen af Trekantområdets hjortelaug... og sammen med de lokale jagtforeninger forsøge på at få en 3-årig fredning i området. Det lykkedes fsv. angår dåvildt fra 1. januar 2014 og 3 år frem.

 

Vi arbejder også på at skabe økonomisk fundament for en supplerende udsætning i årene fremover."

Bestanden af dåvildt i området fordeler sig efter, hvad vi har fået oplyst;
- Smidstrup og omegn: Ca. 8 dyr – stabil
- Højen området: 1-3 dyr – ses ikke ofte
- Viuf skov-komplekset 12-15 dyr – stigende bestand
- Herslev-Højrup-Taulov: 2-4 dyr – svingende
- Fredericia: 1-3 dyr – stabil
- Lilballe skov 20 dyr – stabil idet der sker udvandring til andre områder

Og der står sikkert dyr andre steder… og bestyrelsen vil gerne have oplysninger såfremt dådyr ses rundt omkring.

 HUSK: Særfredning af dåvildt i området hovedvejen Vejle-Kolding og afgrænset af Lillebælt, Vejle- og Kolding fjorde gældende fra 1. januar 2014 og indtil videre!. 


Vil du gerne ide mere om Trekantområdets hjortelaug? Besøg dem her: