Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Referat generalforsamling 2018

Referat:

 

1. Dirigent:         Mikkel Sørensen                              Referant:             Michal Mai 

2. Formandens beretning:

Årets gang gennemgået med div arrangementer, Jørgen Ravn hyldet for 75 års medlemsskab af SSJF.

Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab v. kasseren:   

Regnskab gennemgået, regnskabet godkendt.

4. Valg til bestyrrelsen:

1. Henrik Olsen erstatter Martin Møllegård til bestyrelsen

2. Lars Korsholm Hansen erstatter Michal Mai til bestyrelsen

3. Kurt Dam Jensen modtog genvalg til bestyrelsen

3. Maarten Koffmann indtræder som 1. suppleant ( på valg 2020 )

4. Einer Kring indtræder som 2. suppleant ( på valg 2019 )

5. Mogens Hansen modtog genvalg som revisor

6. Einer Kring modtog genvalg som revisor suppleant

5. Kragepokal:     Mikkel Sørensen vandt atter kragepokalen ( igen uden modkandidater )            

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Evt:

  1. Torben Agerholm efterlyser bedre arrangementer i foreningen fx foreningen skulle leje et

stykke ande/gåse jagt som medlemmerne frit kunne anvende.

 

  1. Mikkel Sørensen og Torben Agerholm starter foreningen  ” Mårhund Trekanten ”.

 

  1. Jørgen Ravn gav en fortælling om råvildtet og fredning heraf i SSJF.