Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Ny forening Mårhund Trekanten

Der er i december 2018 stiftet en ny forening under Danmarks Jægerforbund i dit lokalområde.

Formålet med foreningen er kort fortalt at bidrage til en organiseret indsats mod den invasive art, Mårhunden. Mårhunden er,

efter vores mening, godt i gang med at ødelægge bestandene af jordrugende fugle, padder og mindre pattedyr i vort

område. Derfor ser vi mårhunden som en reel trussel for vores fælles fauna og natur. Indsatsen omkring

bekæmpelsen af mårhunden har været sporadisk, og få har taget aktivt del i bekæmpelsesarbejdet. Det gælder alle

naturbrugere lige fra jægere til ornitologer.

Derfor vil vi gerne være den forening der samler, koordinerer og bidrager til denne indsats - lige fra at lave

oplysningskampagner til konkrete bekæmpelsestiltag.

Vi vil ikke være en forening, der ”trækker” medlemmer fra de eksisterende jagtforeninger. Derfor tilbyder vi ikke traditionelle

jagtforeningsaktiviteter såsom flugtskydning, hundetræning, jagthornsblæsning mv. Alle vore aktiviteter er målrettet

bekæmpelse af mårhunde, og derfor vil vi gerne etablere et samarbejde med din forening. Vi er medlem af

Danmarks Jægerforbund for at sikre en organisatorisk forankring.

 

Foreningen arbejder i øjeblikket på, at etablere de driftsmæssige rammer for Mårhund Trekanten, samt præsentere

os overfor områdets kommuner, grønne organisationer, jagtforeninger og ikke mindst forsøge at etablere et bredt

samarbejde.

Mårhund Trekanten har ordinær generalforsamling i foråret 2019, hvor vi håber at din forening vil deltage. Der

kommer en indbydelse senere.

 

Vi ønsker at etablere et samarbejde med din forening og medlemmerne i denne. Derfor kunne vi godt tænke os, om du ville

være behjælpelig med at;

Præsentere Mårhund Trekanten i din forenings bestyrelse

Præsentere foreningen/vore ydelser som et yderligere tilbud til dine medlemmer (det kunne f.eks. være ved at

skrive lidt om Mårhund Trekanten på Jeres hjemmeside, i Jeres medlemsblad eller Facebook-side)

Vi håber på Jeres støtte i kampen mod den invasive mårhund - gerne via et samarbejde, medlemmer i bestyrelsen/foreningen

eller måske fælles aktiviteter. Vi er klar på et samarbejde med jer!

Besøg vores hjemmeside www.maarhund.dk og læs mere.

Venlig hilsen og godt nytår

Formand

Mikkel Sørensen

Follerupvej 32

7000 Fredericia

Tlf. 40320246

mikkel@maarhund.dk

Maarhund.dk